Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από το 424 Γ.Σ.Ν. γι΄ απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και ενεργού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου