Πρόσκληση συμμετοχής στην 2η διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές για λαμπτήρες LED τύπου Tube T8 και T5 καθώς και τύπου E27 και E14 για τις ανάγκες του Δημοσίου, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή