Πρόσκληση Συμμετοχής από την ΑΣΔΥΣ ΔΠΜ σε Διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια Υλικών και Μέσων Ανακατασκευής Υφιστάμενων Ταχυπλόων Σκαφών (ΤΣ) Μεταφοράς Προσωπικού (Προσφύγων – Μεταναστών)