Πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη 18η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων Έργων-"SITP 2022" (Αλγέρι, 28.6-2.7.2022)