Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Β.Ε.Π. Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 11/05/2022