Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Β.Ε.Π. - Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 07/10/2021