Πρόσκληση ενδιαφέροντος για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Β.Ε.Π.