ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»