«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Επιμελητηρίου, για δύο μήνες»