Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή με την περιφέρεια Αττικής στη "FOOD EXPO" 2022