Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Αττικής στην Εξαγωγική-Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων και Ποτών «The Greek Nordic-Baltic Trade»