Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων μελών του Β.Ε.Π. για συμμετοχή στην 86η Δ.Ε.Θ.