Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων μελών του Β.Ε.Π. για συμμετοχή στην 85η Δ.Ε.Θ. 2021