ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ