Πρόσκληση από το Γ.Ν. Ζακύνθου για υποβολή προσφορών