Πρόσκληση από το Γ.Ν. Ζακύνθου για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια: Αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων και Διαφόρων καθετήρων