Πρόσκληση από το 424 Γ.Σ.Ν. υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συσκευές κινησιοθεραπείας)