ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΉ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTION