Πρόσκληση, από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, για την προμήθεια ενός (1) Ταχύπλοου Σκάφους (ΤΣ) μεταφοράς προσωπικού