Πρόσκληση, από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού