Πρόσκληση από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ συμμετοχή σε Διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Υλικών και Μέσων Ανακατασκευής Υφιστάμενων Ταχυπλόων Σκαφών (ΤΣ) Μεταφοράς Προσωπικού (Προσφύγων – Μεταναστών)