Προσφορά από την KEMEN HELLAS για τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή