Προληπτικοί έλεγχοι COVID 19 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς