Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης της αγροδιατροφής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.