Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού από το 424 ΓΣΝ, για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για τοξίνες