Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 79 ΑΔΤΕ για την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ειδών Κρέατος για την τροφοδοσία μονάδων σε Σάμο και Ικαρία