Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝ για την προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)