Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝ για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (καθετήρες παροχέτευσης)