Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 Γ.Σ.Ν. για την προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους για Αναισθητικά