Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝ για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού