Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝ για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου