Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 Γ.Σ.Ν. για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)