Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης για το προσωπικό της Υπηρεσίας