Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από την ΥΠΑ για την προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της Υπηρεσίας