Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022