Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ-ΡΥΖΙΟΥ-ΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.)ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 1