Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από την 79 ΑΔΤΕ για την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Πουλερικών για την τροφοδοσία μονάδων των νήσων Σάμου και Ικαρίας