Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Τμήματος για το Τμήμα «Διοικητικό-Οικονομικό και Γραμματεία της Διοικητικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου» της Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του ΒΕΠ