Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας του Γ.Ν. Ζακύνθου