Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού από την ΕΛΣΤΑΤ για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πολυμηχανημάτων