Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την Υπηρεσία Προμήθειών της Π.Α. για την «Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου, Ε/Π A/S332C1 SUPER PUMA»