Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την προμήθεια fleece οπλιτών