Προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για την προμήθεια α΄ υλών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής χρωμάτων και πλαστικών των 691 ΒΕΒ