Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού από το Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια ουροσυλλεκτών