Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας από τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη