Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για την ανάπλαση περιοχής στο Βεράτι (Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα)