Προκήρυξη διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝ για την προµήθεια συσκευών απολύµανσης χώρων