Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ξιφών Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας με Θύσανο και Ιμάντα Ανάρτησης