Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την προμήθεια υπηρεσιών </br> «Ανάπτυξης πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού»