Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού από την ΕΛΣΤΑΤ για τον καθαρισμό του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών γραφείων της ΕΛΣΤΑΤ